Media / Aix en images / Parcs et jardins / Fleurissement d'Aix-les-Bains 2017